Igniter of Thought Society โซเชียลเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้ของสังคม

โซเชียลเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้ของสังคม


โซเชียล

ในปัจจุบันนี้โซเชียลมีเดียเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากที่สุดของสังคมเพราะว่าโซเชียลมีเดียนั้นเป็นเรื่องที่เราเองจะต้องให้ความสนใจไม่ควรที่จะมองข้ามอย่างมากที่สุด การที่เรามองข้ามในเรื่องของการดูโซเชียลก็เป็นผลแย่อีกคือเราจะตามข่าวไม่ทันเท่าไหร่ แต่ถ้าหากเป็นในเรื่องของดูโซเชียลที่มากจนเกินไปอันนี้ก็เป็นผลเสียอีกด้วย

                ด้วยโซเชียลในปัจจุบันนี้มีสื่อมากมายทั้งที่เป็นสื่อดีและสื่อที่เป็นเท็จดังนั้นเราก็ควรที่จะไตร่ตรองให้ดีและมีคุณภาพก่อนเพื่อที่จะให้เรานั้นไม่ต้องไปกังวลกับข่าวอะไรที่ไม่ดี การที่เราไปกังวลกับข่าวอะไรที่ไม่ดีมากจนเกินไปนั้นจะทำให้บั่นทอนจิตใจและอยย่าไปเชื่จนกว่าเราจะเสพข่าวทุกช่องที่เป็นข้อความที่ตรงกัน

                เพราะการที่เราดูข่าวจากตรงนี้แน่นอนว่าหลายๆสำนักข่าวก็ต้องการที่จะมีคนดู ยิ่งคนดูมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นผลที่ดีแก่เราเองมากยิ่งขึ้นเท่านั้น ทุกๆเรื่องราวนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่เราเองไม่ควรที่จะมองข้ามเราต้องให้ความสนใจและใส่ใจคิดและไตร่ตรองให้ดีในข่าวก่อนถึงจะดีที่สุด

                ด้วยอะไรหลายๆอย่างที่เป็นเรื่องที่เราควรที่จะต้องคำนึงและให้ความสนใจมากๆนั่นคือเรื่องของความปลอดภัยเพราะในตอนนี้มีผู้ร้ายชุกชุมอย่างมากมายเราเองจะต้องไม่มองข้ามและให้ความสนใจกับเรื่องของสังคมให้มากๆหากเราเจอคนร้ายเราก็รีบแจ้งกับเจ้าหน้าที่เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้ทำการจัดการกับคนร้ายไม่ให้ก่อเรื่องที่ไม่ดีได้กับคนอื่นๆ

                การที่เราใส่ใจในเรื่องของปัญหาสังคมบ้างนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างยิ่งเลยเพราะปัญหาทุกๆอย่างนั้นมีทางแก่ เราเองไม่ควรที่จะมองข้ามให้ความสนใจและใส่ใจให้มากที่สุดจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุด และด้วยในตอนนี้ มีปัญหาสังคมที่มาจากการปล้น การข่มขืนมากมาย เรื่องเหล่านี้เราไม่ควรที่จะไว้ใจอีกด้วย

                ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องที่เราเองจะต้องมองให้เห็นถึงความสำคัญยิ่งเรามองเห็นถึงความสำคัญมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นผลดีแก่ตนเองมากเท่านั้น หลากหลายเรื่องราวนั้นเป็นสิ่งที่เราเองไม่ควรที่จะมองข้าม ต้องให้ความสนใจกับเรื่องของสิ่งเหล่านี้ให้มากๆจึงจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุด ทุกปัญหานั้นเป็นเรื่องที่ดีและเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากที่สุดที่เราเองไม่ควรที่จะมองข้ามและควรให้ความสนใจอย่างมากที่สุดด้วย การที่เราใช้ชีวิตในสังคมสมัยนี้ต้องไม่ประมาทใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังอย่างมากที่สุดอีกด้วย